KML ile İlişkili Hastalıklar Nelerdir?

Kronik seyir gösteren diğer miyelojenöz lösemi tiplerini içeren “kronik miyelojenöz lösemi” terimi sıklıkla kullanılmaktadır. Kronik miyelomonositik lösemi (KMML), juvenil miyelomonositik lösemi (JMML) ve kronik nötrofilik lösemi (KNL) bazı KML belirtilerini ve bulgularını gösterirler. Bu hastalıklar miyelojenöz löseminin subtipleri olan ve daha nadir rastlanan miyeloproliferatif hastalıklardır ve akut miyelojenöz lösemiden daha yavaş ilerlerler. Bu hastalıkları gösteren bireylerde Bcr-Abl geni yoktur; Bcr-Abl geninin olmaması tanı koymayı sağlayan çeşitli ayırıcı özelliklerden biridir.

Genel olarak, KMML, JMML ve KNL hastalığın erken evresinde kan hücrelerinin sayısında daha ciddi bozulmalara neden olurlar; bu bozulmalar günümüzdeki ilaç tedavileriyle kontrol edilememektedir. KML belirti ve bulgularını gösteren, Bcr-Abl negatif olan ve KMML tanı kriterlerini karşılamayan hastalara bazen “atipik KML” tanısı konur, çünkü bu hastaların hastalıkları KMML veya KML kriterleriyle tam olarak açıklanamaz. Ayrıca, KML klinik belirtilerine sahip olan az sayıda hastada Filadelfiya kromozomu bulgusu yoktur ve bu hastalar “Ph-negatif KML” olarak tanımlanırlar. Nadiren rastlanan bu durumda büyük olasılıkla Bcr-Abl’nin etkilerini taklit eden bir diğer değişiklik veya kanser geni vardır. Bcr-Abl dışındaki değişikliklerin neden olduğu bir hastalığı olan vakaların imatinab mesilat’a cevap vermesi beklenmemektedir ve cevap vermedikleri kanıtlanmıştır.