Belirtiler, Bulgular ve Komplikasyonlar

Birçok esansiyel trombositemi hastasında herhangi bir semptom yoktur. Hastalarda aşağıdaki belirtiler ve bulgulara rastlanabilir:

• Ayaklarda ısı veya egzersizle veya bacakların uzun süre aşağıya doğru sarkık durmasıyla kötüleşen yanma veya zonklama tarzında ağrı. Bacak ve ayak cildinde yama tarzında kırmızımsı renklenme olabilir. Bu durumu anlatan tıbbi terim “eritromelalji” ayaklar ve ayak parmaklarına gelen kan akımının azalmasından kaynaklanmaktadır (mikrosirkülasyon).
• Baş ağrısı, sersemlik, vücudun bir yarısında güçsüzlük veya uyuşukluk, transient iskemik atak olarak adlandırılan ve beyin kan akımının yetersizliğinden kaynaklanan konuşma güçlüğü ve diğer belirtiler.
• Genellikle arterde, fakat zaman zaman vende ortaya çıkan trombozis (anormal pıhtılaşma).
• Beklenmeyen veya aşırı kanama. Anormal kanama nadirdir ve genellikle platelet sayısının çok yüksek olduğu durumlarda ortaya çıkar.
• Dalakta büyüme (fizik muayene veya ultrason görüntülemesiyle saptanır). Bu durum hastaların yaklaşık %50’sinde ortaya çıkar.

ET’de trombozis kanamadan daha yaygın bir komplikasyondur. Eğer pıhtı beyin (felce neden olur) veya kalp (kalp krizine neden olur) gibi bir organa kan akımını engellerse bu komplikasyon çok ciddi olabilir. Altta yatan vasküler hastalığı olan ve platelet sayısı çok yüksek olan yaşlı hastalar (mikrolitrede 1.000.000 ve üstünde) trombozis açısından yüksek risk altındadırlar, fakat riski ölçen kesin bir yöntem yoktur. Platelet sayısı hafifçe yükselmiş hastalarda pıhtılaşma komplikasyonları ortaya çıkabilir.

Kontrol edilemeyen ET gebelik komplikasyonlarına neden olabilir:

• Spontan abortus (düşük)
• Fetal büyüme geriliği
• Prematüre doğum
• Plasental abrupsiyon (plasenta ve uterusun prematüre separasyonu).

Zaman zaman, ET bir diğer miyeloproliferatif bozukluğa dönüşebilir. Hastalık akut lösemi veya miyelodisplaziye dönüşebilir, fakat bu nadir bir olaydır.