Klinik Çalışmalar

Miyeloproliferatif bozukluklarla ilgili araştırmalarda aşağıdaki konularda incelemeler yapılmaktadır;

• JAK2 mutasyonuyla ilişkili enzim aktivitesini inhibe eden yeni tedavilerin geliştirilmesi potansiyeli. Araştırmacılar bu enzimin kan hücrelerinin aşırı üretimine neden olduğuna inanmaktadırlar.
• ET ve diğer miyeloproliferatif hastalıklarda yeni ilaç tedavileri için uygun hedefler oluşturabilen onkogenlerin (kanser genleri) tanımlanması.
• ET ve diğer miyeloproliferatif hastalıklarla ilişkili trombozisi (pıhtılar) önlemek veya tedavi etmek için yeni tedaviler.

Araştırmacılar yeni tedaviler veya tedavi kombinasyonları ile ilgili klinik çalışmalar (araştırma çalışmaları) yürüterek ET tedavisinde daha etkin yöntemler bulmaya çalışmaktadırlar.