KMML Nedir?

KMML klonal bir hastalıktır, yani kontrolsüz olarak çoğalan tek bir hücredeki bir veya daha fazla DNA değişikliği (mutasyon) ile başlar. KMML’deki değişiklik “monosit” olarak adlandırılan beyaz küre tipinin normal gelişimini etkiler.
 
Monositler “miyeloblastlar” ve “miyelositler” olarak adlandırılan immatür kan-yapıcı hücrelerden kaynaklanır. KMML’de miyeloblastlar ve miyelositler kemik iliğinde ve diğer organlarda akümüle olurlar ve monositler ile kırmızı küreler (vücudun tüm dokularına oksijen taşıyan hücreler) ve plateletler (yaralanma sonrası kanamayı durdurmak için tıkaç oluşturan hücreler) gibi diğer kan hücrelerinin üretimini etkilerler.
 
Monositler normal insan kanının yaklaşık %5-10’unu oluştururlar. Bu hücreler ve “nötrofiller” olarak adlandırılan diğer beyaz küreler kandaki temel mikrop-yiyici ve mikrop-öldürücü hücrelerdir. Monositler kanı terk edip dokuya girdiklerinde makrofajlara dönüşürler. Makrofaj eylem halindeki monosittir: dokularda enfeksiyonla mücadele eder, ölü hücreleri sindirir ve lenfositler gibi diğer hücrelere immün fonksiyonlarını yerine getirmede yardım eder.
 
DSÖ klasifikasyonu kanda ve kemik iliğinde bulunan blast hücrelerinin (aynı zamanda “blast” olarak da adlandırılır) yüzdesine göre KMML’yi iki subtipe ayırır:
 
• KMML-1—Kandaki blast oranı %5’in ve kemik iliğinde %10’un altında
• KMML-2—Kandaki blast oranı %5 - 19 ve kemik iliğindeki blast oranı %10 - 19.
 
Birçok sağlıklı bireyde blast hücreleri gelişmekte olan kemik iliği hücrelerinin %5’ten azını oluşturur.

KMML İnsidansı
 
KMML Amerika Birleşik Devletlerinde her yıl 100.000 kişide yaklaşık 3 kişiyi etkiler. Tanı sırasında yaş ortalaması 65 - 75 arasındadır. Hastaların %75’i tanı anında 60 yaşın üstündedir. Az sayıda küçük çocuk ve genç erişkinde KMML rapor edilmiştir. KMML hastası erkeklerin oranı KMML hastası kadınların yaklaşık iki katıdır.