KMML Hastası Sonuçları

KMML tedavisi zor bir hastalıktır. DSÖ’nün kısa süre önce yeniden yaptığı KMML sınıflandırmasının bu hastalığın daha iyi anlaşılmasını ve daha etkin tedaviler geliştirilmesini sağlaması beklenmektedir. Tüm hastalara sürvileri hakkında doktorlarından bilgi almaları tavsiye edilmektedir. Sonuç verilerinin diğer KMML hastalarının tedaviye nasıl cevap verdiğini gösterebileceği, ancak herhangi bir kişinin nasıl cevap vereceği konusunda tahminde bulunamayacağı akılda tutulmalıdır.
 
Birçok faktör hastanın sürvisini etkiler. Ne yazık ki sürekli remisyonlar yaygın değildir. KMML tanısı alan hastalarda rapor edilen ortalama sürvi tedavinin başlamasından itibaren 12 – 24 aydır. İstatistikler tedavideki son gelişmeleri yansıtmadığından sürviyi gerçek değerinin altında gösterebilirler.
 
Olumsuz sonuçlara neden olan faktörler şunlardır
 
• Şiddetli anemi
• Yüksek blast yüzdesi
• Yüksek total lökosit (beyaz küre) sayısı
• Yüksek LDH seviyesi
• Geniş dalak boyutu.
 
KMML hastalarının yaklaşık %20’sinde hastalık akut miyelojenöz lösemiye (AML) ilerler.