KMML Tedavisi

Mevcut tedavilerle birçok KMML hastasında hastalık tedavi edilebilir ama tedavi kürle sonuçlanmaz. Hastaların,
 
• KMML tedavisinde deneyimli olan veya bu hastalığın tedavisinde deneyimi olan bir merkez veya doktorla temasta olan bir hekim tarafından tedavi edilmesi,
• Kendi durumları için en uygun tedaviyi doktorlarıyla konuşmaları, tavsiye edilir.
 
Tedavi tipi hastayla ilişkili çeşitli faktörlere bağlıdır:
 
• Semptomların yapısı ve yaygınlığı
• Hastalığın hızla kontrol edilmesi ihtiyacı
• Kök hücre transplantasyonu için uygunluğu
• Genel sağlık durumu ve yaşam kalitesi.
 
KMML İlaç Tedavisi. KMML’nin tek bir standart tedavisi yoktur. Daha önce tedavi edilmemiş veya relaps gösteren KMML hastalarının tedavisinde standart-doz veya düşük-doz sitarabin, etoposid ve hidrokisurea kullanılır. Bu ajanlarla yapılan tedavi az sayıda hastada yarar sağlamıştır.
 
MDS tedavisinde onaylanan azasitidin ve desitabin KMML hastalarının tedavisi için de onay almıştır. Bununla birlikte KMML tedavisinde azasitidin ve desitabinin etkinliği konusunda daha ileri çalışmalar yapılmalıdır.
 
PDGFR-β ve TEL gen mutasyonu (bakınız Genetik Mutasyonlar) olan az sayıda hasta (yaklaşık %1-4) imatinib ile tedavi edilmektedir. KMML hastalarında bu tedavi genellikle normal kan sayımına dönüş, sitogenetik remisyon ve zaman zaman moleküler remisyonla sonuçlanır. Gleevec kronik miyelojenöz lösemi (KML) ve diğer bazı hastalıkların tedavisi için onay almış oral ilaçtır.
 
KMML’de Kök Hücre Transplantasyonu. KMML hastalarını tedavi etmek ve bazen iyileştirmek amacıyla allojenik kök hücre transplantasyonu (akraba olan veya olmayan eşleştirilmiş donörden hastaya kök hücre verilmesi) kullanılmıştır. Bununla birlikte, allojenik kök hücre transplantasyonu hastanın yaşıyla birlikte artış gösteren relatif olarak yüksek mortalite riskine sahip olduğundan birçok KMML hastası bu tedaviye uygun değildir. Bu tedavi az sayıda hasta, genel olarak, hastalığı ilerlemiş genç hastalar, diğer tedavilere cevap vermemiş olan veya artık cevap vermeyen hastalar ve uygun kök hücre donörü olan hastalar için seçenektir. İndirgenmiş-yoğunlukta allojenik kök hücre transplantasyonu üzerinde yürütülen klinik çalışmaların etkinliği kanıtlanabilir ve bu tedavi gelecekte daha fazla hasta için seçenek olabilir. Daha fazla bilgi için aşağıda yer alan KMML Klinik Çalışmaları bölümüne bakınız.